AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY LH SR

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava a Slovenskou lesníckou spoločnosťou usporiadali dňa 8. decembra 2011 odborný seminár „Aktuálne otázky ekonomiky LH SR“. Cieľom seminára bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR.Zúčastnili sme sa seminára s príspevkom na tému Vyvážacie minisúpravy v lesnom hospodárstve – „železný kôň“.V rámci príspevku bol prvý krát predstavený našou firmou vyvýjaný stroj s pracovným názvom ZK-NORIK. Podrobne rozpísaný príspevok je uvedený v zborníku z odborného seminára.

V prípade Vášho záujmu si môžete prezentovaný príspevok aj zborník stiahnuť a prečítať.   

 

Ak sa chcete viac dozvedieť o projekte ZK-NORIK, tak nás prosím kontaktujte.

Aktuálne otázky ekonomiky LH SR 2011-zborník (stiahnúť)
Vyvážacie minisúpravy v lesnom hospodárstve -ŽELEZNÝ KôŇ -prezentacia (stiahnúť)