O nás

V roku 2007 vznikla spoločnosť DESIGN V PRIEMYSLE, s.r.o. ako pokračovateľka spoločnosti DESIGN PRE PRIEMYSEL v.o.s. ktorej vznik sa datuje v roku 1998. Zámerom  spoločnosti je poskytnúť komplexné služby zákazníkom pri vývoji a konštrukcii  strojárskych výrobkov.

Projekty realizujeme po etapách:

     koncepcia, ideové návrhy, modelové štúdie 
     projekt, konštrukčná dokumentácia, pevnostné výpočty , počítačové simulácie,  
     podpora a organizovanie stavby prototypu, ich skúšky a certifikácia, 
     sprievodná dokumentácia (Katalóg náhradných dielov, Návod na obsluhu....)  
     výroba prototypových dielov a foriem 

Prístup spoločnosti DESIGN V PRIEMYSLE sa vyznačuje spojením moderných, estetických trendov a aktuálnych technológií s využitím najnovších materiálov a spôsobmi ich spracovania. Projekty realizované spoločnosťou DESIGN V PRIEMYSLE vo vysokej miere uspokojujú estetické, ergonomické a úžitkovo-funkčné nároky užívateľa. Projekčné a konštrukčné práce realizuje kolektív skúsených projektantov a designerov v 2D a 3D CAD systémami VariCAD, Pro/ENGINEER.

Služby:

1) Vývoj, projektovanie a konštrukčná dokumentácia strojárskych výrobkov:

   •  koľajových stavebných strojov a zariadení

     cestných stavebných strojov a traktorov

     lesných strojov a zariadení   

   •  dopravníkov a dopravníkových systémov

     ustavovacích, zváracích,ohýbacích,vŕtacích,...atď. prípravkov pre automotive

   •  rôznych konštrukčných celkov a zariadení

2) Výroba prototypov, drobných súčiastok a prípravkov

3) Obchodná činnosť

    •  Zabezpečujeme výrobu,skúšky a dodávky rôznych súčiastok, dielov a zariadení.

    •  Obchodne zastupujeme na Slovensku českú výrobnú firmu Strojírna Novotný,s.r.o. pri predaji a

       servise lesných strojov LVS a ich príslušenstva. Servis strojov zabezpečujeme na celom území

       Slovenska. Bližšie informácie nájdete v sekcii Obchod